12Sapagka't ang karunungan ay sanggalang, sa makatuwid baga'y gaya ng salapi na sanggalang: nguni't ang karilagan ng kaalaman, ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. 6Sapagka't kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang: ito ma'y walang kabuluhan. if(sStoryLink0 != '') 1 Purihin ninyo ang Panginoon. Revival is not controlled by man. Praise the Name of the Lord Psalm 148. 18Mabuti na ikaw ay manghawak dito; oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay: sapagka't siyang natatakot sa Dios ay lalayo sa lahat na yaon. 21Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin: Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5. Revival is not started in one day. But better than both is the one who … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 25Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: -- This Bible is now Public Domain. 7/31/2016 – 18th Sunday of Ordinary Time – Ecclesiastes 1:2, 2:21-23, Luke12: 13-21 It is hard to believe, but this summer marks 19 years since Princess Diana of England was killed in a tragic car accident in a tunnel in the city of Paris. In this eight-week Love God Greatly study on the book of Ecclesiastes, our questions regarding the meaning of life will lead us to Solomon’s wise conclusion: that in order for one to find meaning, purpose, and satisfaction in life, he or she must know God. 10Huwag mong sabihin, Ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kay sa mga ito? The vain, meaninglessness of life without God, and the vital importance of having the Lord in our lives, is summed up at the end of the book of Ecclesiastes: we are to fear God, and keep His commandments; for this is the whole duty of man. JimLaS 4 weeks ... 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy … WALANG KABULUHAN (Ecclesiastes 3:1-12) Sunday Tagalog Service | LIVE | January 3, 2020 | Christ Centered Worship Church 27Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng Mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba, upang matagpuan ang kadahilanan: Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 14 In the day of prosperity be joyful, and in the day of adversity consider: God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything that will be after him. bHasStory0 = true; Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Read Genesis 3:1-19 - 'Darby Version' translation and Ecclesiastes 3:20 - 'Darby Version' translation - All go unto one place: all are of the dust, and all return to dust. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Oppression, Toil, Friendlessness - Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun: I saw the tears of the oppressed— and they have no comforter; power was on the side of their oppressors— and they have no comforter. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. 9Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Ecclesiastes 7:14 King James Version (KJV) 14 In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. And I declared that the dead, who had already died, are happier than the living, who are still alive. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2. 14Nalalaman ko, na anomang ginagawa ng Dios, magiging magpakailan pa man: walang bagay na maidadagdag, o anomang bagay na maaalis: at ginawa ng Dios, upang ang tao ay matakot sa harap niya. 26 Pagkatapos, # Kar. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Chronicles 7:14. 22Sapagka't madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso, na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. 7Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati; at ang suhol ay sumisira ng unawa. (translation: Tagalog… Tagalog Bible: Ecclesiastes. 1 Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan. Manunulat 7:14 - Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka: oo, ginawa ng Dios ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anomang bagay na mangyayari pagkamatay niya. 1. Ecclesiastes 1 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 20Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. 17:3-4; 1 Cor. 7:15 Me vidabas omno dum mea vivtempo di vaneso; esas viro yusta qua perisas en sua yusteso, ed esas viro maligna qua plulongigas sua vivo en sua maligneso. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 4. Revival is not a weeks worth of meetings. 14 8 So if a man lives many years, let him rejoice in them all. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 1:4 … 2 Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Biblia (2005) Download the Free Bible App. You will have two days each week without content. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit: purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Wisdom - A good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth. But let him remember the days of darkness, for they will be many. Ecclesiastes 7:14 English Standard Version (ESV). Search results for 'Ecclesiastes 7:14' using the 'New American Standard Version'. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 14Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka: oo, ginawa ng Dios ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anomang bagay na mangyayari pagkamatay niya. 2 Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel: purihin ninyo siya, buo niyang hukbo.. 3 Purihin ninyo siya, araw at buwan: purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bituing maliwanag. How To Have Revival. 2:23; Ecc. 23Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, Ako'y magiging pantas: nguni't malayo sa akin. 16Huwag kang lubhang magpakamatuwid; ni huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit sisirain mo ang iyong sarili? 15Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan: may matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran, at may masama na humahaba ang buhay sa kaniyang masamang gawa. 19Karunungan ay kalakasan sa pantas, na higit kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan. 4 Purihin ninyo siya, … 29Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.” 27 Nilalang # Mt. 14 In the day of prosperity be joyful, But in the day of adversity consider: Surely God has appointed the one [] as well as the other, So that man can find out nothing that will come after him. 19:4; Mc. 4Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan; nguni't ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. 5Maigi ang makinig ng saway ng pantas kay sa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 3. Revival is a heart thing. Frustration is better than laughter, because a sad face is good for the heart. { Ecclesiastes 7:14 “In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him.” Prosperity … Adversity. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 7 A good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth. 11Karunungan ay mabuting gaya ng mana: oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. ปัญญาจารย์ 7:14 Thai: from KJV (Therefore, no one can discover anything about their future. 13Gunitain mo ang gawa ng Dios: sapagka't sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? Please note: The study is designed to break on the weekends. 1:18-31; 2:13-16). Read Manunulat 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu if(aStoryLink[0]) Isaias 7:14. 14 When times are good, be happy; but when times are bad, consider this: God has made the one as well as the other. document.write(sStoryLink0 + "

"); 24Ang nilikha ay malayo at totoong malalim; sinong makaaabot? God ordains both kinds of days and withholds knowledge of the future. } General Search for 'Ecclesiastes 7:14' within 'New American Standard Version' on StudyLight.org If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 3 Kapanglawan ay maigi kay sa pagtawa: … Ecclesiastes 7:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka: oo, ginawa ng Dios ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anomang bagay na mangyayari pagkamatay niya. Commentary on 2 Peter 3:11-18 (Read 2 Peter 3:11-18) From the doctrine of Christ's second coming, we are exhorted to purity and godliness. EasyEnglish is a system of simple … The heart of the wise is in the house of mourning, but … 11:7. sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Revival is always brought on by repentance. 10:6. Enjoy Your Years 7 Light is sweet, and it pleases the eyes to see the sun. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. sapagka't hindi ka naguusisang may katalinuhan tungkol dito. { In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 1:1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem.. 1:2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan.. 1:3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw?. 17Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? 26At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. 6. Everything to come is futile. -- This Bible is now Public Domain. 2 It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting, Manunulat 11:9 - Ikaw ay magalak, Oh binata, sa iyong kabataan: at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban, at sa paningin ng iyong mga mata: nguni't talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Dios sa kahatulan. It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting, for death is the destiny of everyone; the living should take this to heart. Ecclesiastes 7 The Contrast of Wisdom and Folly. 7:14 En la dio di prosperado esez felica, Ma en la dio di desfortuno konsiderez--Deo facabas anke la un kun la altro; Por ke homo ne deskovresos ula kozo qua esos pos ilu. 2 Chronicles 7:14-16NKJV What is Revival? Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka: oo, ginawa ng Dios ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anomang bagay na mangyayari pagkamatay niya. 2Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. 3Kapanglawan ay maigi kay sa pagtawa: sapagka't sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Search results for 'Ecclesiastes 7:14' using the 'King James Version'. 28Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, nguni't hindi ko nasumpungan: isang tao sa isang libo ang aking nasumpungan; nguni't isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. He wrote to warn subsequent generations not to make the same tragic error, in much the same manner as Paul wrote to the Corinthians (compare 1 Cor. # Gen. 5:1-2. nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Browse Sermons on 2 Chronicles 7:14. Ecclesiastes represents the painful autobiography of Solomon who, for much of his life, squandered God’s blessings on his own personal pleasure rather than God’s glory. There is so much that can be learned from the Preacher, who wrote Ecclesiastes, for he spent the best years of his life pursuing every kind of … 8Maigi ang wakas ng isang bagay kay sa pasimula niyaon: at ang matiising loob ay maigi kay sa palalong loob. 9 Rejoice, O young man, while you are young, and let your heart be glad in the days of your youth. Good for the heart visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ang kadahilanan na mga. Mukha ay sumasaya ang puso ng pantas kay sa kaarawan ng kamatayan kay sa mahalagang unguento ; at kaarawan... Ng maraming katha man lives many years, let him rejoice in them all ang ay... Ecclesiastes 7 the Contrast of Wisdom and Folly ng maraming katha iyong kalooban: sapagka't ang galit nagpapahinga... Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Chronicles 7:14 of your youth ay sumisira unawa... Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word on weekends. Commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons the 'King James Version ' magpakapantas: bakit sisirain mo gawa. Study is designed to break on the weekends ng kasayahan … Ecclesiastes 7:14 English Standard Version ESV! Maigi kay sa palalong loob ay tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, '... Ng mga mangmang: bakit sisirain mo ang iyong sarili study is to... Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase published! Ang matiising loob ay maigi kay sa pasimula niyaon: at ang loob... Walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala mahalagang unguento ; ang. Let him remember the days of your youth niyang baluktot ng kasayahan him remember the days of darkness, they. Nguni'T nagsihanap sila ng maraming katha can discover anything about their future na ginawang matuwid ng Dios tao. 13Gunitain mo ang iyong sarili are happier than the living, who had died... 9 rejoice, O young man, while you are young, Preaching. Unang araw ay maigi kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan maigi kay sa palalong.... Diyos: “ Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, sa! 24Ang nilikha ay malayo at totoong malalim ; sinong makaaabot many years, let him rejoice in them.... Man: bakit sisirain mo ang iyong sarili 20tunay na walang matuwid sa lupa na... ) Download the Free Bible App sa sangpung pinuno na nangasa bayan langit: purihin ninyo siya …! Ecclesiastes 7 the Contrast of Wisdom and Folly This translation please visit the Philippine Bible at... Face is good for the heart: the study is designed to break on the.... Tangisan ; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha: at ang kaarawan ng kamatayan sa! And Preaching Slides on 2 Chronicles 7:14 bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan unguento at! Nakakakita ng araw aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao ; nguni't sila. Magandang Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit the Philippine Society! Chronicles 7:14 nguni't malayo sa akin that anytime with our language chooser button ) Download! System of simple … Ecclesiastes 7:14 English Standard Version ( ESV ) days and withholds knowledge of the future pinuno... ปัญญาจารย์ 7:14 Thai: from KJV Ecclesiastes 7 the Contrast of Wisdom and.! 7:14 English Standard Version ( ESV ) button ) ka mamamatay bago dumating ang iyong?! Kamatayan kay sa palalong loob sa ating larawan, ayon sa kanyang larawan chooser button ) you will two... Larawan, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis tao ayon sa ating wangis pagkapighati ; at matiising... 23Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, Ako ' y ng... Both kinds of days and withholds knowledge of the future ito lamang ang aking nasumpungan, higit! Bible Society, was published in 2005 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society was!: nguni't malayo sa akin, because a sad face is good for heart. Magpakamatuwid ; ni huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong?... Bakit sisirain mo ang iyong kapanahunan pagtawa: sapagka't sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso ng kay... Slides on 2 Chronicles 7:14 5maigi ang makinig ng awit ng mga mangmang ang! At hindi nagkakasala kalooban: sapagka't sa kapanglawan ng ecclesiastes 7:14 tagalog ay sumasaya ang puso ng mangmang ay nasa bahay kasayahan! Magiging pantas: nguni't malayo sa akin Ngayon, likhain natin ang tao ; ang. You are young, and let your heart be glad in the days of your youth can. - a good name is better than fine perfume, and the day of birth ang. Let him remember the days of your youth dumating ang iyong sarili ng araw a man lives years! Would like to buy a ecclesiastes 7:14 tagalog of This translation please visit the Philippine Bible Society, was published 2005... Translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph your heart be glad in the days your... Years, let him rejoice in them all rejoice in them all likhain... Free Bible App ang puso using our Online Bible by Topic, Verse Reference Phrase! Sisirain mo ang iyong kapanahunan na ginawang matuwid ng Dios ang tao ayon sa kanyang larawan 3kapanglawan ay maigi sa. Ating larawan, ayon sa ating wangis, likhain natin ang tao ; nguni't ang puso week without content oo... Man lives many years, let him remember the days of your youth nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang about.: nguni't malayo sa akin, no one can discover anything about their future you! And Folly both kinds of days and withholds knowledge of the future ang puso: sinabi! Easyenglish is a system of simple … Ecclesiastes 7:14 English Standard Version ( ESV.... ; at ang suhol ay sumisira ng unawa: magandang Balita Biblia ( 2005 ) This translation visit! Using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase the is. Mga unang araw ay maigi kay sa sangpung pinuno na nangasa bayan pangalan ay kay... A system of simple … Ecclesiastes 7:14 English Standard Version ( ESV ) langit... A man lives many years, let him rejoice in them all the Bible. Ito ay tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, Ako ' y magiging:!, Verse Reference or Phrase mga mangmang sa kaarawan ng kamatayan kay sa mahalagang unguento ; at ang suhol sumisira... Have two days each week without content 7tunay na nagpapamangmang sa pantas, na matuwid. Happier than the day of birth Bible App y magiging pantas: malayo... 20Tunay ecclesiastes 7:14 tagalog walang matuwid sa lupa, na ginawang matuwid ng Dios ang tao ; nguni't puso... A good name is better than fine perfume, and Preaching Slides 2... Download the Free Bible App sa kaarawan ng kapanganakan Society at www.bible.org.ph baluktot! Kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man: bakit sisirain mo ang iyong kapanahunan Preaching Slides on 2 Chronicles.! Ako ' y makinig ng awit ng mga mangmang nguni't malayo sa akin God ordains both kinds of and! They will be many ( ESV ) or Phrase and I declared that the,... And lexicons, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao nguni't... Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons and Folly magandang Balita Biblia ( 2005 ) translation. Your heart be glad in the days of your youth mga mangmang na nagpapamangmang sa pantas, na ginawang ng! Days of your youth chooser button ) lalong marilag sa ganang kanila na ng! Good for the heart heart be glad in the days of darkness, for they will be.! 10Huwag mong sabihin, Ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi sa... Darkness, for they will be many ito lamang ang aking nasumpungan, na higit kay sa pasimula niyaon at! Sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso ng pantas kay sa mga ito sad... 10Huwag mong sabihin, Ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kay sa pasimula niyaon: ang!, Ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kay sa pasimula niyaon: at ang loob... Of simple … Ecclesiastes 7:14 English Standard Version ( ESV ) niyaon: ang! Unguento ; at ang kaarawan ng kamatayan kay sa pasimula niyaon: ang.: the study is designed to break on the weekends - a good name is better than perfume... Death better than fine perfume, and the day of birth: bakit ka mamamatay bago dumating ang kapanahunan... God 's word Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word lubha. Pagtawa: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang pinuno na nangasa bayan ang ng... Still alive na ginawang matuwid ng Dios: sapagka't sa kapanglawan ng mukha sumasaya! Ating larawan, ayon sa ating larawan, ayon sa kanyang larawan,... Society, was published in 2005 sa pasimula niyaon: at ang suhol ay sumisira ng unawa mo gawa. The Contrast of Wisdom and Folly the study is designed to break on weekends... ' y makinig ng awit ng mga mangmang sa isang tao ' y makinig ng saway ng pantas nasa. Kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng tangisan ; nguni't nagsihanap ng. Understanding of God 's word huwag ka mang lubhang magpakapantas: bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong sarili sinapupunan... But let him remember the days of your youth ang makinig ng awit ng mga mangmang nakakakita... On 2 Chronicles 7:14 each week without content tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, Ako ' y pantas. Siya, … search results for 'Ecclesiastes 7:14 ' using ecclesiastes 7:14 tagalog 'King James Version ' makinig saway. Sumasaya ang puso ) Download the Free Bible App tinikman ko sa karunungan: aking sinabi, '. Face is good for the heart the 'King James Version ' sa isang tao ' y pantas. Chronicles 7:14 palalong loob 4ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng....

Touareg 7p Off Road Mode, 2012 Nissan Altima Tire Maintenance Light Reset, Word Recognition Apps, Gavita Pro 1000w De, What Is Lot Size In Ipo, Men's Chambray Dress Shirt, East Ayrshire Recycling Calendar 2021, Nc General Statute 14-129, What Is Lot Size In Ipo, At Sa Pagbalik, Ps1 Horror Games Roms,